dilluns, 25 de juliol de 2011

12 raons per oposar-se a l'energia nuclear

1. L'energia nuclear és molt perillosa i la més contaminant

Els accidents nuclears ocorreguts al llarg de la història demostren la seva capacitat de fer mal i generar catàstrofes.
  • Les tragèdies de Three Mile Island (EEUU, 1979, nivell 5), Txernòbil (Ucraïna, 1986, nivell 7), Vandellòs I (Catalunya, 1989, nivell 3), Tokaimura (Japó, 1999, nivell 4) i Fukushima (Japó, 2011, nivell 7) són els accidents més greus que ha patit la humanitat des de l'entrada en funcionament de les centrals nuclears.
  • Les centrals nuclears emeten radioactivitat durant la seva operació normal.
  • També són altament perilloses degut a la manca de política de seguretat i transparència que tenen les empreses explotadores de les centrals nuclears. Es demostra contínuament que aquestes posen per davant els seus beneficis econòmics enfront la seguretat i la salut pública. Un exemple clar: Ascó I va ocultar durant més de quatre mesos una fuita radioactiva que havia patit el novembre de 2007. La seva irresponsabilitat va arribar fins al punt de permetre igualment la visita a les instal·lacions de fins a 6 centres escolars.
  • Finalment cal considerar tota una sèrie de perills majors que poden succeir perfectament, com són els terratrèmols, inundacions, incendis, actes terroristes,...


2. L'energia nuclear és la que genera menys llocs de treball

L'any 2005, el sector nuclear a l'Estat espanyol comptava amb 4.124 empleats. Així mateix, el sector de les energies renovables a l'Estat espanyol sumava un total de 188.000 llocs de treball directes i indirectes. Només a Catalunya ja sumava una ocupació de 89.000 persones.


3. L'energia nuclear és una energia molt cara

L'energia nuclear necessita grans subsidis estatals per seguir existint, de fet ja porta més de mig segle beneficiant-se de subvencions públiques.

El cost de la gestió dels residus radioactius de l'Estat espanyol, segons càlculs d'ENRESA, serà de més de 13.000 milions d'euros només fins al 2070. Diners que no els pagaran les empreses propietàries de les centrals, que són les que s'han embrancat a l'opció nuclear i que han facturat l'energia produïda, sinó el conjunt de la ciutadania.

Un altre exemple de què l'energia nuclear és molt cara el tenim a Finlàndia, on s'està construint el complex nuclear de Olkiluoto, gestionat per la major constructora nuclear del món, AREVA, i que s'ha convertit en un enorme fracàs financer. El projecte acumula 3 anys de retard i ha superat més del 55% el pressupost inicial, arribant a un cost superior als 5.000 milions d'euros.

Les empreses explotadores de les centrals nuclears tampoc assumeixen els costos derivats dels accidents nuclears, el darrer exemple el tenim a Japó, que és el govern qui ha de fer front a bona part de la despesa que suposa la gestió de la catàstrofe. Cap companyia asseguradora cobreix la responsabilitat civil dels accidents nuclears. Si les empreses haguessin de fer front a aquests riscos financers senzillament no es construiria cap més central nuclear al món. A l'Estat espanyol es limita a 150 milions d'euros el cost de danys a tercers que han de suportar les empreses en cas d'accident. L'accident de Txernòbil s'ha calculat que va suposar almenys 126.000 milions d'euros.


4. L'energia nuclear no és necessària

Els casos d'Alemanya, Àustria, Suècia,... permeten comprovar que, si hi ha voluntat política, és possible abandonar l'energia nuclear al mateix temps que es redueixen les emissions de CO2 en compliment del Protocol de Kioto.

L'energia eòlica ha cobert el mes de març de 2011 el 21% de la demanda elèctrica de l'Estat Espanyol i ha estat, per primer cop, la primera font d'electricitat per davant de la nuclear, que ha cobert el 19% del consum elèctric. En total les energies renovables han cobert aquest mes de març el 42,2% de la demanda elèctrica.

L'energia nuclear només representa el 2% del total de l'energia primària consumida al món.


5. L'energia nuclear és molt ineficient

Es calcula que el rendiment de tot el cicle nuclear no supera el 10% del total de l'energia primària utilitzada (IEEE). Tan sols 1/3 de la potència tèrmica de les centrals nuclears es transforma en electricitat.

Les centrals nuclears formen part d'un sistema elèctric centralitzat, inherentment més ineficient que els sistemes descentralitzats, ja que han de transportar l'electricitat a llargues distàncies originant unes pèrdues estimades al voltant del 15%.


6. L'energia nuclear no és la solució al canvi climàtic

L'energia nuclear emet una mitjana de 66 gr de C02 per cada kWh produït, un valor inferior que la combustió de gas o carbó però molt superior a la generació mitjançant fonts d'energia renovable. Aquestes emissions es duen a terme durant tot el cicle de producció i transport del combustible d'Urani, durant la construcció i desmantellament de les centrals i degut a la gestió dels seus residus. Aquest valor anirà augmentant amb el temps ja que s'extraurà mineral d'Urani amb concentracions cada vegada més baixes d'Urani natural (actualment entre un 0,2 i un 0,003%). L'energia nuclear està exclosa dels mecanismes financers del Protocol de Kioto.


7. L'energia nuclear no genera independència energètica

L'Estat espanyol importa el 100% de l'urani que s'utilitza com a combustible de les seves centrals nuclears, per tant la dependència de l'estranger és total. Alguns dels principals països productors d'Urani són altament inestables com ara Rússia, Namíbia, Níger, Kazajistán, RD del Congo,...


8. L'energia nuclear també s'acaba, els seus recursos són limitats i finits

Es preveu que les reserves d'Urani-235 (isòtop que s'utilitza per a fabricar el combustible nuclear i que tan sols suposa un 0,7% de l'Urani natural) també s'esgotaran en les següents dècades. Segons els diferents escenaris d'expansió i les hipòtesis que es prenguin l'esgotament de les extraccions d'Urani es preveu entre els anys 2040 i 2080.


9. L'energia nuclear no té el recolzament social

Les enquestes d'opinió mostren que la immensa majoria dels ciutadans rebutja aquesta forma de produir electricitat. Segons l'eurobaròmetre de la Unió Europea de l'any 2008 tan sols el 24% de la població de l'Estat espanyol estava totalment a favor de les centrals nuclears, enfront un 57% que hi estava en contra.

Tot fa pensar que el recent accident nuclear de FuKushima farà augmentar encara més l'oposició i rebuig que desperten les centrals nuclears a la població.


10. L'energia nuclear genera residus altament radioactius per desenes de milers d'anys

Encara no existeix cap solució satisfactòria per a fer front als residus altament radioactius que generen les centrals nuclears. Els residus nuclears són un greu problema per a la humanitat i per les generacions futures ja que romandran actius per a centenars de milers d'anys.

El magatzem temporal centralitzat (ATC) que l'Estat espanyol es planteja construir no és res més que una forma de guanyar temps per a no fer front al tancament del parc nuclear existent. No hi ha cap tecnologia que permeti resoldre aquest problema enlloc de món.


11. L'energia nuclear és bruta i incompatible amb un model d'energia sostenible

L'energia nuclear forma part d'un sistema energètic totalment insostenible i contaminant, basat en el malbaratament energètic i en grans centrals de producció centralitzades que funcionen amb combustibles fòssils i nuclears. Avui dia les energies renovables: eòlica, solar, biomassa, geotèrmica, oceans, hidràulica,... ja constitueixen una alternativa real a aquest model antiquat. La pròpia essència de l'energia nuclear fa impossible un sistema energètic democràtic, just i participatiu. En canvi un sistema distribuït i basat en fonts renovables és més fàcil que pugui ser compartit i més respectuós amb el mediambient i els pobles.

L'existència de centrals nuclears en un sistema elèctric obstaculitza la implantació generalitzada de fonts renovables, ja que aquestes són més variables segons les condicions meteorològiques, sobretot el vent, i la robustesa de les centrals nuclears no permet una operació flexible de la xarxa de forma ràpida, àgil i segura.

L'energia nuclear és una font d'energia molt bruta ja que allibera radioactivitat al medi durant la seva operació normal, genera tones de residus radioactius per a centenars de milers d'anys, emet igualment CO2 a l'atmosfera, consumeix enormes quantitats d'aigua per a la refrigeració com la resta de centrals tèrmiques i allibera altes quantitats de radioactivitat en els accidents i milers d'incidents que van acumulant.


12. L'energia nuclear està lligada a la indústria militar

Des dels seus inicis l'energia nuclear ha estat lligada a la indústria d'armament. La indústria nuclear va néixer per finalitats bèl·liques, obtenció de la bomba atòmica, i la producció d'electricitat és una aplicació secundària que han trobat per a poder obtenir de forma encoberta un arsenal d'Urani i Plutoni.

L'Urani empobrit és un subproducte del procés d'enriquiment d'aquest metall per a la producció del combustible dels reactors de fissió de les centrals i per a la fabricació de les bombes atòmiques.

L'Urani empobrit és 40 vegades menys radioactiu que el natural però manté quasi intacta la seva elevada toxicitat química. Quan aquest es dispara produeix òxids d'Urani que afecten de manera indiscriminada tota la població i el medi. La utilització d'Urani empobrit a la guerra de l'Iraq ha suposat un esgarrifós historial mèdic de malformacions, càncers i leucèmies sobre la seva població, sobretot la infantil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada